بمب افکن لنگستر باز به پرواز در می آید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بمب افکن لنگستر باز به پرواز در می آید

هواپیمای بمب افکن لنکستر از مشهور ترین و تاثیرگذارترین هواپیماها در جنگ جهانی دوم بود. این هواپیما به پیروزی متفقین کمک بسیاری کرد. اما حالا تنها دو فروند از این هواپیماها قابلیت پرواز دارند. حالا یک خانواده سعی دارد طی یک برنامه بازسازی ۳۰ ساله، یکی دیگر از این هواپیماها را راهی آسمان کند.

تیم مافِت گزارش می دهد.