چشم انداز همکاری دونالد ترامپ و کنگره جمهوری خواه در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده آمریکا با ریاست جمهوری و کنگره در تسلط جمهوری خواهان

دونالد ترامپ با کنگره ای کار را آغاز می کند، که در اختیار جمهوری خواهان است، برای هر رییس جمهوری دیگری این یک موقعیت رویایی است که کنگره هم در اختیار هم حزبی هایش باشد، باراک اوباما در شش سال آخر کارش با کنگره ای سروکله می زد که دست حزب مخالف بود. با وجود این باراک اوباما توانسته قوانینی را به واشنگتن بیاورد که محافظه کاران چندان دل خوشی از آن ندارند و برای تغییر آنها لحظه شماری می کنند. اما آیا این به معنای آینده همکاری بی دست انداز ترامپ و کنگره خواهد بود؟ مهرنوش پورضیایی در گزارشی به چشم انداز همکاری دونالد ترامپ و کنگره جمهوری خواه در این کشور نگاهی انداخته است.