اعراب چه انتظاری از ترامپ دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعراب چه انتظاری از ترامپ دارند؟

کمتر از شش ماه بعد از ورود به کاخ سفید، باراک اوباما در مصر سخنرانی ای کرد که از آن به تلاش برای به دست آوردن دل مسلمانان و اعراب تعبیر شد. نگاه مسلمانان به آمریکا با حمله جورج بوش به عراق به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود. اما مدتی زیاد طول نکشید که بهار عربی همه معادلات را در خاورمیانه به هم زد. جنگ در سوریه، پای گروه داعش را به کل منطقه باز کرد که حالا به یکی از بزرگترین معضلات آمریکا در این منطقه بدل شده. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به رابطه ای که اعراب از ترامپ انتظار دارند.