تلاش برای پیدا کردن بازماندگان بهمن در کوهستان های مرکزی ایتالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای پیدا کردن بازماندگان بهمن در کوهستان های مرکزی ایتالیا

امدادگران در مرکز ایتالیا همچنان سرگرم پیدا کردن بازماندگانی هستند که اسیر بهمن شده اند. آنها می گویند توانسته اند ۸ نفر را پیدا کنند. از جمله یک مادر و دختر و یک بچه را.گفته شده آنها را بیرون کشیده اند و هلیکوپترها مشغول انتقالشان به بیمارستان هستند. سرنوشت حدود ۲۰ نفر دیگر هنوز مشخص نیست. دیروز در منطقه ابروتزو در کوهستان های مرکزی ایتالیا بهمن هتلی را درنوردید.

جیمز رینولدز گزارش می دهد.