تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی: پخش زنده اینترنتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی: پخش زنده اینترنتی

برنامه های تلویزیون فارسی، هر روز به طور مستقیم و زنده از وبسایت فارسی بی‌بی‌سی نیزپخش می شود. با این حال، امکان تماشای بخشی از برنامه‌های تلویزیونی به دلیل نداشتن حق پخش از طریق وبسایت، در پخش زنده از وبسایت نیز وجود ندارد. پس از اتمام این برنامه ها، پخش زنده برنامه‌های تلویزیونی از طریق وبسایت ادامه پیدا خواهد کرد.

هر روز از ساعت ٧ تا ٩ صبح به وقت ایران (۲:۳۰ تا ۴:۳۰ به وقت گرینیچ) می‌توانید برنامه‌های رادیوی فارسی بی‌بی‌سی را نیز از طریق فرکانس‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و نیز در همین صفحه ببینید و بشنوید.

موضوعات مرتبط