آلبوم عکس: هواداران و معترضان ترامپ در روز تحلیف

جمعه 20 ژانویه هزاران نفر از هواداران آقای ترامپ در میدان باز وسط شهر واشنگتن حاضر شدند تا شاهد به قدرت رسیدن کسی باشند که با اشتیاق به او رای داده اند. اما معترضان هم در این روز آقای ترامپ را بی نصیب نگذاشتند. عکس ها از رضا محدث.