نشست احزاب راست تندرو در آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست احزاب راست تندرو در آلمان

رهبران احزاب راست گرای ضد مهاجرت در اروپای غربی در آلمان گرد هم آمدند تا درباره چند و چون پیشبرد اهدافشان تبادل نظر کنند. آنها به نمایندگی از احزابی به گردهمایی آمدند که در سالهای گذشته با کسب رای بیشتر خود را به یک بلوک قدرتمند سیاسی تبدیل کرده اند. پیروزی دونالد ترامپ در امریکا روحیه این جریان ها را تقویت کرده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط