اعتراض ها در شرق و غرب جهان به سکاندار جدید کاخ سفید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض ها در شرق و غرب جهان به سکاندار جدید کاخ سفید

گروه های مدافع حقوق زنان در سراسر جهان امروز علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا به خیابان ها آمدند. در بیش از ۶۰ کشور. بزرگترین تظاهرات در واشنگتن برگزار شده است. اما لندن هم شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات در بریتانیا در سال های اخیر بود. بیش از صد هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

کسری ناجی گزارش می دهد.