غسل تعمید جمعی در گرجستان با هدف تشویق به بچه دار شدن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غسل تعمید جمعی در گرجستان با هدف تشویق به بچه دار شدن

در گرجستان صدها نوزاد در یک مراسم جمعی، غسل تعمید داده شده اند. این از جمله مراسمی است که با هدف تشویق خانواده ها به بچه دار شدن برگزار می شود. بعد از جدایی این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، جمعیت گرجستان حدود یک سوم کاهش پیدا کرده.

ریحان دیمیتری از تفلیس گزارش می دهد.