تلاش تاجیکستان برای مبارزه با ویروس اچ ای وی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش تاجیکستان برای مبارزه با ویروس اچ ای وی

آرش علایی، پزشک و متخصص سرشناس ایرانی بیماری ایدز، تجربه تاجیکستان را در مبارزه با این بیماری، برای ایران و افغانستان الگو خوانده. آقای علایی اخیراً برای دیدار با مسئولان بهداشت تاجیکستان و تهیه طرحی جدید در زمینه مبارزه با ایدز از این کشور بازدید کرد. او از بنیان‌گذاران کلینیکهای مثلثی برای مشاوره و درمان ایدز و اعتیاد در ایران است و اکنون نزدیک پنج سال می‌شود که مقیم آمریکاست.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.