اجساد ناشناس جنگهای دهه 90 بوسنی؛ تلاش برای شناسایی از طریق دی ان ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجساد ناشناس جنگهای دهه ۹۰ بوسنی؛ تلاش برای شناسایی از طریق دی ان ای

گروهی از متخصصان در تلاشند با استفاده از دی ان ای قربانیان جنگ دهه ۹۰ در بوسنی را شناسایی کنند. حدود هشت هزار نفر در این جنگ مفقود شده اند و هنوز خبری از آنها نیست. بقایای اجساد حدود سه هزار نفر هم که از گورهای دسته جمعی کشف شده هنوز شناسایی نشده. توضیحات بیشتر را از زبان یکی از متخصصان و مادر یکی از مفقود شدگان بشنوید.