تظاهرات گسترده زنان در شهر واشنگتن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آنچه زنان در تظاهرات بزرگشان می خواستند

تظاهرات گسترده زنان در شهر واشنگتن، بيش از مراسم تحليف دونالد ترامپ شركت كننده داشت. تطاهراتى كه براى اعلام خواسته هاى مختلف مخالفان رييس جمهورى جديد آمريكا برپا شده بود. برابرى حقوق زنان، اقليت هاى جنسى ، دينى و نژادى و البته محيط زيست. سام فرزانه،خبرنگارمان در واشنگتن به اين راهپيمايى رفته و گزارش مى دهد.