دعوا بر سر جمعیت حاضر در روز تحلیف ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوا بر سر جمعیت حاضر در روز تحلیف ترامپ

کشمکش میان رسانه های آمریکا و دونالد ترامپ و همکارانش ادامه دارد. آقای ترامپ، کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با حمله به رسانه ها شروع کرد و سخنگوی کاخ سفید رسانه ها را متهم کرد که در مورد تعداد شرکت کنندگان در مراسم تحلیف آقای ترامپ دروغ گفته اند. نیویورک تایمز و واشنگتن پست در جواب دولت جدید را به طرح ادعاهای دروغین متهم کردند، حالا رئیس دفتر رئیس جمهوری دوباره از آقای ترامپ دفاع کرده است.

شهریار صیامی گزارش می دهد.