کودکان پناهجو گرفتار سرمای بلگراد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودکان پناهجو گرفتار سرمای بلگراد

در میان هزاران مهاجری که در بلگراد پایتخت صربستان گرفتار شدند کودکان بی سرپرست حتی با سن هشت سال هم هستند. آنها در سرمای زیرصفر، در یک انبار متروکه کنار ایستگاه راه آهن زندگی می کنند. صربستان جایی نیست که خیلی از مهاجران با ورود به اتحادیه اروپا آرزوی رسیدن به آنجا را دارند.

گاوین لی خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط