لغو بودجه کمک به زنان برای سقط جنین؛ نخستین بی‌تفاوتی ترامپ به حقوق زنان؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو بودجه کمک به زنان برای سقط جنین؛ نخستین بی‌تفاوتی ترامپ به حقوق زنان؟

لغو بودجه نهادهای خیریه ای که به زنان برای سقط جنین ناخواسته شان کمک می کنند، از اولین تصمیم هایی بود که دونالد ترامپ در روز اول کارش در کاخ سفید گرفت. اقدامی که با موجی از اعتراضها در داخل و خارج از امریکا روبرو شده و نشانی از بی تفاوتی دولت ترامپ به وضعیت زنان تلقی می شود.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.