برگزاری جشنواره آلاسیتا در بولیوی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری جشنواره آلاسیتا در بولیوی

هر سال لاپاز، پایتخت بولیوی صحنه جشنواره آلاسیتاست. فستیوالی که ریشه در سنت‌های بومیان آیمارا دارد. مردم برای اینکه خداوند نعمت و وفور نیم چشمی هم به آنها بیاندازد، آرزوهایشان را با خرید نمادهای مینیاتوری بیان می‌کنند.

کاتریونا رنتون گزارش می‌دهد.