بحث بر سر پرداخت هرینه دیوار مکزیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستور ساخت دیوار دیدار روسای جمهور آمریکا و مکزیک را لغو کرد

دونالد ترامپ همچنین دستور داده طراحی، ساخت و تعیین منابع مالی دیوار مرزی با مکزیک هرچه زودتر آغاز شود. او دوباره گفت که هزینه آن را نهایتا مکزیک پرداخت خواهد کرد. در واکنش، رییس جمهوری مکزیک گفت: هرگز. آقای ترامپ هم بلافاصله گفت درآنصورت همتای مکزیکیش می‌تواند سفرش را به واشنگتن لغو کند.

ویل گرنت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط