درس های آشویتس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درس های آشویتس

امروز هفتاد و دومین سالگرد ورود نیروهای ارتش شوروی به بزرگترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی در آشویتس لهستان است. آنها هزاران زندانی باقی مانده را آزاد کردند. این روز به عنوان روز یادبود هولوکاست در تقویم ها ثبت شده، به یاد شش میلیون یهودی و انسانهای دیگری که به دست نازی ها کشته شدند. گزارش الن لیتل را ببینیم که به آشویتس رفت تا با یکی از بازماندگانش صحبت کند.