بیش از ۲ میلیون کودک دچار سوء تغذیه در یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۲ میلیون کودک دچار سوء تغذیه در یمن

دو مقام ارشد سازمان ملل درباره وضعیت مردم یمن هشدار داده اند. معاون دبیرکل در امور کمک رسانی گفته یمن ممکن است امسال شاهد قحطی باشد. نماینده ویژه سازمان ملل هم تاکید کرده که بحران یمن راه حل سیاسی دارد نه نظامی. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل، از ۲۰ ماه پیش که عملیات ائتلاف به رهبری عربستان آغاز شد بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر جانشان را از دست داده اند. در گزارش محمد امینی تصاویری هست که ممکن است ناراحت کننده باشد.