تظاهرات مخالفان سقط جنین در واشنگتن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات مخالفان سقط جنین در واشنگتن

ده ها هزارنفر از مخالفان سقط جنین در واشنگتن تظاهرات کردند. این تظاهرات سالانه است و امسال از سالهای گذشته بزرگتر بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان سقط جنین است و در یکی از اولین روزهای حضورش در کاخ سفید رسیدن پول های دولتی برای سقط جنین و تشویق آن را ممنوع کرده است. سام فرزانه به این تظاهرات سر زده است.