گفت‌وگو با شاهین فلاح وکیل مهاجرت از واشنگتن درباره مقررات جدید مهاجرت به  آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با شاهین فلاح درباره مقررات جدید مهاجرت به آمریکا

در یکی از بی سابقه ترین تصمیم های مهاجرتی در تاریخ معاصر، دولت آمریکا صدور ویزا و اجازه ورود شهروندان ۷ کشور عمدتا مسلمان را به خاک ایالات متحده ممنوع کرده است.

گفت‌وگو با شاهین فلاح وکیل مهاجرت از واشنگتن درباره این مقررارت جدید.

موضوعات مرتبط