نگرانی کشاورزان کلمبیایی از نابود کردن مزارع کوکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی کشاورزان کلمبیایی از نابود کردن مزارع کوکا

در کلمبیا، کشاورزانی که گیاه کوکائین یا کوکا می کارند به تصمیم دولت برای از بین بردن کشتزارهایشان اعتراض کرده اند. کوکائین از منابع اصلی تأمین در کلمبیا، کشاورزانی که گیاه کوکائین یا کوکا می کارند به تصمیم دولت برای از بین بردن کشتزارهایشان اعتراض کرده اند. کوکائین از منابع اصلی تأمین مالی شورشیان فارک بوده که اخیراً با دولت توافقنامه صلح امضا کردند. طبق این توافق، قرار شده به کشاورزانی که مزارع کوکا را از بین ببرند حقوق ماهیانه پرداخت شود. ولی چنانکه در گزارش بیل هیتون می بینیم، بسیاری از کشاورزان نگرانند که وضعشان بدتر شود.