شاهزاده های بریتانیایی  برای مادرشان تندیس می سازند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهزاده های بریتانیایی برای مادرشان تندیس می سازند

بیست سال پس از درگذشت پرنسس دایانا، دو پسر او گفته اند که برای بزرگداشت مادرشان مجسمه ای در یکی از پارکهای لندن نصب خواهد شد. به گفته شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری، وقتش رسیده که یک بنای یادبود دائمی برای دایانا ساخته شود.

سایمون جونز گزارش می دهد.