اعتراض مردم و سازمان های مدنی به دستور رئیس جمهوری آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض مردم و سازمان های مدنی به دستور رئیس جمهوری آمریکا

از دیروز ده ها پناهجو و شهروندان کشورهای ذکر شده در فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرودگاه های این کشور دستگیر شده اند. اجرای فرمان ترامپ عکس العملهای زیادی را در جهان بر انگیخته است. بسیاری این فرمان را علیه مسلمانان خوانده اند. در عراق مقتدا صدر از رهبران شیعیان عراق و حشد شعبی 'خواهان اخراج آمریکایی‌ها از عراق شدند'

محمد صباحی گزارش می دهد.