حکم قاضی دادگاه فدرال آمریکا علیه فرمان ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکم قاضی دادگاه فدرال آمریکا علیه فرمان ترامپ

پیامد امضای چند فرمان توسط رییس جمهوری جدید آمریکا تا اینجا موجی از انتقاد و نکوهش بوده، از رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا گرفته تا رهبران اروپا، دبیرکل اتحادیه عرب، رییس جمهوری، و وزیر خارجه ایران. در جمله این مخالفان و منتقدان، گام عملی را یک قاضی فدرال آمریکا برداشت که با صدور حکمی، دست کم بخشی مهم از فرمان رییس جمهوری آمریکا را ملغی کرد. به این معنا که بازداشت، بازگرداندن و اخراج کسانی که با ویزای قانونی وارد آمریکا شده اند، تا اطلاع ثانوی متوقف شد. دستور جدید رییس جمهوری آمریکا ورود شهروندان هفت کشور مسلمان از جمله ایران، عراق و سوریه را تا نود روز به آمریکا ممنوع کرده.

شهریار صیامی گزارش می دهد.