علی همدانی از تجربه ورود ایرانیان به آمریکا بعد از فرمان اجرایی ترامپ می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

علی همدانی از تجربه ورود خود به آمریکا بعد از فرمان ترامپ می‌گوید

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستوری را امضا کرد که به موجب آن مرزهای این کشور به مدت چهار ماه به روی پناهجویان بسته می‌شود و همچنین صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به مدت سه ماه ممنوع می‌شود؛ اقدامی که با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.

علی همدانی، خبرنگار بی بی سی فارسی با سفر به آمریکا از تجربه برخورد ماموران دولتی در فرودگاه و پس از آن برخورد مردم در شهر می‌گوید.