اعتراضات عمومی و هشدار امنیتی دیپلمات ها به فرمان اجرایی ترامپ در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات عمومی و هشدار امنیتی دیپلمات ها در آمریکا

موج اعتراض به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صحن مجلس عوام بریتانیا رسید و عصر امروز در میان انتقادهای تند و صریح نمایندگان پارلمان، یک چهره شناخته شده او را "فاشیست" نامید. دنیس سکینر نماینده هشتادو چهارساله از حزب کارگر که بیشتر از چهاردهه سابقه عضویت در مجلس عوام را دارد. در خود آمریکا هم شرکت ماشین سازی فورد و بانک گلدمن سکس هرکدام در بیانیه ای جداگانه، بخشی از فرمان دونالد ترامپ را نکوهش کرده اند. ولی رئیس جمهوری جدید آمریکا با اطمینان از عملکرد خود دفاع کرده وگفته با پشتوانه رای دهندگانی که او را به کاخ سفید رسانده اند، برنامه هایش را عملی می کند، چه کسی خوشش بیاید، چه نیاید! گزارش بهمن کلباسی را ببینید.