نگرانی سازمان‌های حقوق بشر از افزایش خشونت خانگی در روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشر از افزایش خشونت خانگی در روسیه

در روسیه، آمار نشان می‌دهد که هر ماه ۶۰۰ زن بر اثر خشونت خانگی جانشان را از دست می‌دهند. در هممین حال، پارلمان روسیه به تازگی با تغییر در قوانین، مجازات خشونت خانگی را برای آن‌هایی که بار اولشان است از زندان به جریمه نقدی تبدیل کرده است. با اینکه قانون جدید باید به تایید مجلس علیا و امضای رییس جمهوری برسد، سازمان‌های حقوق بشر نگرانند.

سارا رینزفورد گزارش می‌دهد.