رستورانی به نام "ترامپ" در کردستان عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رستورانی به نام "ترامپ" در کردستان عراق

در چند روز گذشته فرمان‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امضاء کرده، بسیاری را در خاورمیانه نگران کرده است. اما در کردستان عراق بسیاری نسبت ریاست جمهوری او خوش‌بین هستند. ژیار گل مدتی پیش به دهوک کردستان عراق رفت تا با صاحب رستورانی دیدار کند که نام رستورانش را "ترامپ" گذشته. با هم این گزارش را ببینیم.