ب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدی شدن اخطارهای آمریکا به ایران

اخطارهای آمریکا به ایران لحنی جدی‌تر به خود گرفته. کاخ سفید می‌گوید که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران و اقدام علیه ناوگان آمریکا در خلیج فارس بدون جواب باقی نمی‌ماند. رییس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که جمهوریخواهان از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت می‌کنند. پال رایان در واکنش به هشدار اخیر کاخ سفید به تهران صحبت می‌کرد، هشدارهایی که ایران رجز خوانی توصیف کرده.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.