اتهام فساد مالی و بحران سیاسی در رومانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام فساد مالی و بحران سیاسی در رومانی

در رومانی، بحران سیاسی، دولت را دچار دودستگی کرده. وزیر کار استعفا کرده و وزیر دادگستری موقتا کنار کشیده. دلیل آن، قانونی است که دولت وضع کرده که هر سیاستمدار یا مسئولی را که زیر ۴۸ هزار دلار فساد مالی در پرونده خود دارد از پیگرد قانونی مصون می‌کند. قانونی که باعث شد تا برای دومین روز هزاران معترض به خیابان بروند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.