از خانه رانده و از مقصد مانده؛ شمار پناهجویان سوری پشت مرز اردن بیشتر می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از خانه رانده و از مقصد مانده؛ شمار پناهجویان سوری پشت مرز اردن بیشتر می‌شود

حدود هشتاد هزار سوری از ترس داعش به "رکبان"، منطقه‌ای در مرز سوریه و اردن فرار کرده‌اند. سازمان‌های امدادرسان می گویند کمک‌رسانی به آنها دشوار است و هشدار داده‌اند که این منطقه ممکن است بزودی خانه بیشترین تعداد آوارگان سوری شود. گزارش فراس کیلانی از رکبان را ببینید: