ریاض خواستار استراتژی جدید در برابر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریاض خواستار استراتژی جدید در برابر تهران

سخنگوی ارتش عربستان میگوید به استراتژی تازه ای برای تغییر رفتار ایران در منطقه نیاز است. ژنرال احمد عسیری نقش ایران در عراق، سوریه و یمن را تهدیدی بزرگ توصیف کرده. او با لیز دوست خبرنگار بی بی سی صحبت کرده است.