نبرد سنگین نیروهای دولتی و جدایی طلبان در شرق اوکراین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد سنگین نیروهای دولتی و جدایی طلبان در شرق اوکراین

نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه یکدیگر را به گلوله باران غیرنظامیان شهرک صنعتی آودیف‌کا متهم می‌کنند. منطقه‌ای که دست دولت است. درگیری ها بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان اوکراینی شدت گرفته. روسیه هم ارتش اوکراین را به «وحشی گری» در این درگیرها متهم کرده. شهریار صیامی گزارش می دهد.