شرق اوکراین صحنه درگیری های سنگین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرق اوکراین صحنه درگیری های سنگین

نبرد شدیدی در شرق اوکراین جریان دارد. نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه دیگری را به حمله به غیر نظامیان متهم می کنند.شهر آودیفکا که تحت کنترل دولت است، در روزهای اخیر شاهد دور تازه ای از جنگ و نا آرامی بوده.

تام باریج گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط