با حکم دادگاه فدرال، درهای آمریکا دوباره به روی مسافران باز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با حکم دادگاه فدرال، درهای آمریکا دوباره به روی مسافران باز شد

بسیاری از شهروندان هفت کشوری که فرمان دونالد ترامپ شامل حالشان شده بود و در برزخ مانده بودند، حالا می توانند سوار هواپیما شوند و به آمریکا بروند. دولت آمریکا م یگوید راهشان باز است به شرطی که مهر ابطال ویزا در گذرنامه شان نخورده باشد. اما باید بشتابید چون این پنجره ممکن است بسته شود. رییس جمهوری آمریکا از اینکه یک قاضی فدرال فرمان او را معلق کرده، خشمگین است و وکلای دولت به زودی برای ابطال حکم و ابقای دستور رییس جمهوری به دادگاه خواهند رفت.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.