عقب نشینی دولت رومانی در مقابل معترضان به حکم جنجالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عقب نشینی دولت رومانی در مقابل معترضان به حکم جنجالی

دولت رومانی حکم مصونیت تعدادی از متهمان فساد ملی را پس گرفت . اگر این حکم دولتی اجرا میشد تعدادی از دولتمردان پیشین که الان زندانی اند و به فساد مالی زیر ۴۸ هزار دلار متهم هستند از پیگرد مصون و یا از زندان آزاد می شدند. این عقب نشینی دولت بعد از روزها تظاهرات خیابانی و اعتراض سراسری درکشور صورت می گیرد. دهها هزار نفر که در خیابانها بست نشسته بودند بعد از شنیدن فرمان جدید نخست وزیر جشن گرفتند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.