گروه‌های افراطی 'کودکان پناهجوی بدون سرپرست را می‌خرند'

بنا بر تحقیقی در بریتانیا گروه‌های افراطی مانند گروم موسوم به دولت اسلامی (داعش) با خریدن کودکان پناهجویی که بدون سرپرست از جنگ‌ گریخته‌اند، آنها را به استخدام خود در می‌آورند.

این تحقیق نشان می‌دهد که این گروه‌ها با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان از آنها می‌خواهند که این کودکان را از اردوگاه‌های پناهجویان در خاورمیانه به اروپا منتقل کنند و در اختیار آنها بگذارند.

بر اساس این تحقیق که در موسسه تحقیقاتی ضد رادیکالی "کوئیلیام" انجام شده، بنا بر گزارش یوروپل، پلیس اتحادیه اروپا، بیش از ۸۸ هزار کودک بدون همراه پس از ترک کشور‌های‎شان ناپدید شده‌اند که احتمالا جذب گروه‌های افراط‌گرا شده‌اند.

این تحقیق می‌گوید گروه‌های افراطی مانند داعش در طول سفر با شست‌وشوی مغزی این کودکان آن‌ها را جذب و برای اهداف خود استفاده می‌کنند.

همچنین بسیاری از پناهجویان کم سن و سالی که به تنهایی وارد بریتانیا می‌شوند ناپدید می‌شوند و از آنها سو‌ءاستفاده جنسی و کاری می‌شود. بخشی از آنان نیز به دلیل ترس از آنکه تقاضای پناهندگی‌شان قبول نشود، فرار می‌کنند که از سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست.

موسسه کوئیلیام می‌گوید که داعش برای عضوگیری در اردوگاه پناهجویان در خارج از اروپا فعال است.

به گفته این موسسه در بین ۳۴۰ پناهجوی کودک بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ در بریتانیا گم شده‌اند.

موضوعات مرتبط