رو در رویی کاخ سفید و قاضی ها بر سر فرمان مهاجرتی ترامپ به کجا خواهد رسید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رو در رویی کاخ سفید و قاضی ها بر سر فرمان مهاجرتی ترامپ به کجا خواهد رسید؟

مردی که بر اریکه قدرتمندترین رهبر جهان تکیه زده، در جدالی حقوقی گرفتار آمده است. تکلیف اجرایی شدن بخشی از جنجال برانگیز‌ترین و قاطع‌ترین دستورات او روشن نیست. دستوراتی که اتباع هفت کشور جهان از جمله ایران را از ورود به آمریکا منع‌ می‌کرد، مگر در شرایطی ویژه. یک قاضی فدرال علیه این فرمان رئیس جمهوری رای داد، قاضی دیگر اعتراض رییس جمهوری به حکم را مردود دانست و یک دادگاه تجدیدنظر قرار است تا ساعاتی دیگر درباره اعتراض دونالد ترامپ تصمیم بگیرد. در این بین شرکت‌هایی مثل گوگل، توییتر، اپل و فیسبوک هم از اعتراض‌ها به دستور دونالد ترامپ حمایت کرده‌اند که از جمله بزرگترین نا‌‌م‌های دنیای تکنولوژی در یک دهه اخیر بوده‌اند. کار ترامپ با این دستورها به کجا خواهد کشید؟ گزارش هادی نیلی را ببینید.