واکنش‌ها به مخالفت رئیس مجلس بریتانیا با دعوت از ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها به مخالفت رئیس مجلس بریتانیا با دعوت از ترامپ

دولت در پاسخ رئیس مجلس عوام بریتانیا گفته، از دیدار دونالد ترامپ استقبال می کند. جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا گفته بود مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بریتانیاست. ساجد جاوید وزیر جوامع بریتانیا در واکنش به رئیس مجلس گفت، آقای ترامپ رهبر مهمترین شریک بریتانیاست و به طور دموکراتیک انتخاب شده و ما باید با او گفت وگو کنیم. ویکی یانگ خبرنگار بی بی سی از مجلس بریتانیا گزارش می دهد.