عفو بین الملل می گوید دولت بشار اسد تا حدود سیزده هزار نفر را در پنج سال اعدام کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو بین الملل می گوید دولت بشار اسد تا حدود سیزده هزار نفر را در پنج سال اعدام کرده

عفو بین الملل اعلام کرده که در طول پنج سال منتهی به ۲۰۱۵، بین پنج تا ۱۳ هزار نفر به طور مخفیانه در زندان های دولتی سوریه اعدام شده اند. به گفته این گروه اعدامها با اطلاع بالاترین مقام های دولت سوریه بوده. باران عباسی گزارش می دهد.