روسیه نگران حضور ناتو در همسایگی‌اش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسیه نگران حضور ناتو در همسایگی‌اش

روسیه با نگرانی فعالیتهای نظامی کشورهای ناتو را دنبال می‌کند. این بار در مرزهای خودش. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، دور تازه‌ای از استقرار نیرو در اروپا و منطقه مجاور روسیه را آغاز کرده. روسیه می‌گوید که اوضاع را زیر نظر دارد و امنیت خود را حفظ خواهد کرد.

محمد امینی گزارش می‌دهد.