تقویت بخش خصوصی و باز کردن فضا در عربستان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده تقویت بخش خصوصی و باز کردن فضا در عربستان

کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر، آسیب زیادی به اقتصاد بزرگترین تولید کننده نفت در جهان زده. به همین دلیل، عربستان سعودی در تلاش است تا از اتکای خود به طلای سیاه بکاهد. محمد بن سلمان ولیعهد ۳۱ ساله گفته میخواهد بخش خصوصی را تقویت کند و فضای این کشور محافظه کار را تدریجا باز کند. کشوری که هنوز سینما ندارد و رانندگی زنان ممنوع است. گزارش لیز دوست را ببینیم: