مسابقه ای که در آن گوسفندان به اجبار لخت می شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه ای که در آن گوسفندان به اجبار لخت می شوند

چیدن پشم گوسفند در کوتاه ترین و به دقیق ترین شیوه، یک هنر است. نزدیک به نیم قرن است که زبده ترین پشم چینان جهان هر دو سال یکبار دور هم جمع می شوند تا بهترین، سریعترین و با دقت ترین پشم چین را انتخاب کنند. امسال این مسابقات در نیوزلند برگزار شده، یکی از کشورهای اصلی پرورش گوسفند.

کاوه مشکات گزارش می دهد.