پوشش اسلامی و بوسه همجنسگراها در این روستا ممنوع است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پوشش اسلامی و بوسه همجنسگراها در این روستا ممنوع است

اشوتلوم روستایی دورافتاده در مجارستان است که چهارهزار نفر جمعیت دارد. احتمالا تا حالا نام این روستا را نشنیده اید. جمعیت این روستا در حال کاهش است و مقام های روستا در تلاشند تا اروپایی های مسیحی سفیدپوست را ترغیب کنند تا برای زندگی به آنجا بیایند. البته کسانی که علاقه مند به زندگی در یک جامعه چند فرهنگی نباشند. به تازگی پوشش اسلامی و بوسه همجنسگراها در ملا عام در این روستا ممنوع اعلام شده.

لسلی اشمل گزارش می دهد.