ارتش ترکیه و مخالفان سوری در شهر باب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش ترکیه و مخالفان سوری در شهر باب

یک قدم تا فتح باب و بعد هم پیش به سوی رقه. این چکیده پیام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. امروز ارتش کشورش به همراه مخالفان سوری ِتحت حمایتش به مرکز شهر باب رسیده اند. شهری استراتژیک که دروازه ای است به سوی مقر اصلی داعش. اما تا پایان نبرد با داعش هنوز راه درازی باقی است. کسی نمی داند که طرفهایی که حالا برای این نبرد با هم هماهنگ شده اند تا کی از درگیری دوری می کنند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط