واکنش بین المللی به آزمایش موشکی کره شمالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش بین المللی به آزمایش موشکی کره شمالی

کره شمالی یک آزمایش موشکی جدید انجام داده که نخستین آزمایش موشکی پیونگ یانگ از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکاست. بعضی منابع گفته بودند که کره شمالی برای آزمایش یک موشک قاره پیما آماده شده. رئیس جمهوری آمریکا و میهمان ژاپنی اش شینزو آبه، هم از اتحاد دو کشور در مقابل کره شمالی سخن گفتند.

محمد امینی گزارش می دهد.