مردی که از تریبون کاخ سفید به ایران هشدار جدی داد، نیامده، رفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی که از تریبون کاخ سفید به ایران هشدار جدی داد، نیامده، رفت

مایکل فلین سه هفته و سه روز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود. او به این دلیل استعفا کرد که روشن شد درباره مکالماتش با سفیر روسیه به مقام‌های مسئول راست نگفته. ساعاتی پیش پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت او به توصیه ترامپ استعفا کرد و کار خوبی هم کرده. فلین ژنرالی بازنشسته است و کتابی نوشته به اسم عرصه نبرد. او در این کتاب ایران را خطری جدی برای آمریکا توصیف می کند. هشداری که همین دوازده روز پیش از تریبون کاخ سفید هم آن را مطرح کرد. گزارش مجید خیام دار از روندی را که به کناره گیری مایکل فلین منجر شد ببینید .