از زمین و آسمان، امروز خیلی ها از عشق می گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از زمین و آسمان، امروز خیلی ها از عشق می گویند

بازار عشق و عاشقی امروز داغ بود. از کشورهایی که برگزاری روز ولنتاین رسما قدغن است تا کشورهایی که برای آن شرط و شروط گذاشته اند تا کشورهایی که عاشقی های این روز دلیلی بود برای قاچاق مواد مخدر یا افزایش نرخ جمعیت. سیاوش اردلان بیشتر توضیح می دهد.