پایان نافرجام مذاکرات آستانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان نافرجام مذاکرات آستانه

نشستی که برای مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود، بدون نتیجه ای مشخص، به کارش پایان داد. ایران، ترکیه، روسیه، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد مذاکره کننده های اصلی این نشست بودند. هیاتی که به نمایندگی از دولت بشار اسد در نشست حاضر بود، نمایندگان مخالفان و دولت ترکیه را متهم کرد که برای اخلال در روند کار، «عمدا» دیر به محل مذاکرات آمده اند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.